ระบบตัวละคร

บัณฑิต

โจมตีกลุ่มใหญ่ สร้างความเสียหายรุนแรง

ทักษะ:

1.โจมตีประหลาดใจ (ทักษะหลัก):

• โจมตีกลุ่ม ขอบเขตแคบ เป้าหมายถูกลดค่าป้องกัน

2.ตำนานโจมตี (ทักษะหลัก):

• โจมตีกลุ่ม ขอบเขตกว้าง เพิ่มคริติคอล

3.แผ่นดินดั่งภาพวาด (ทักษะหลัก):

• โจมตีกลุ่ม ขอบเขตกว้าง เพิ่มความเสียหายคริติคอล

4.ร้อนเหมือนไฟ (เกจพลัง):

• โจมตีกลุ่ม ขอบเขตกว้าง พร้อมกับลดบัฟที่มีประโยชน์ต่อฝั่งศัตรู

องครักษ์

พลังชีวิตและป้องกันสูง

ทักษะ:

1.ดาบกับใจเป็นหนึ่ง (ทักษะหลัก):

• สร้างความเสียหาย เพิ่มโจมตี และฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตนเอง

2.แสงสีเขียว (ทักษะหลัก):

• โจมตีกลุ่ม ขอบเขตแคบ เพิ่มอัตราภูมิคุ้มกันจากสถานะไม่ดี

3.ดาบไม่มีตา (ทักษะหลัก):

• สร้างความเสียหาย ลดป้องกัน และทำให้เป้าหมายเวียนหัว

4.ดาบของสุภาพบุรุษ (เกจพลัง):

• สร้างความเสียหาย ข้ามการป้องกัน และเพิ่มคริติคอลของตนเอง

หมอ

มีทักษะสามารถควบคุมความแข็งแรงของศัตรู

ทักษะ:

1.ขังในกรง (ทักษะหลัก):

• สร้างความเสียหาย ทำให้เป้าหมายถูกขังในกรง

2.ฝังเข็ม (ทักษะหลัก):

• โจมตีกลุ่ม ขอบเขตแคบ ลดพลังชีวิตของเป้าหมาย

3.เหล้าหอม (ทักษะหลัก):

• สร้างความเสียหาย ลดการต้านคริติคอลของเป้าหมาย

4.ทำลายวิญญาน (เกจพลัง):

• สร้างความเสียหายและทำให้เป้าหมายศัตรูสับสน เพิ่มการป้องกันตัวเอง

พ่อครัว

พลังชีวิตสูง สนับสนุนและฟื้นฟูดี

ทักษะ:

1.ฟื้นฟู (ทักษะหลัก):

• ฟื้นฟูพลังชีวิตให้ทีม

2.ไฟแรง (ทักษะหลัก):

• สร้างความเสียหายและฟื้นฟูพลังชีวิตให้คนที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดของทีมเรา

3.ฟ้าร้อง (ทักษะหลัก):

• ฟื้นฟูให้ฝ่ายเรา และฟื้นฟูพลังชีวิต

4.สุดยอดอาหาร (เกจพลัง):

• สร้างโล่ป้องกันและฟื้นฟูพลังชีวิตพร้อมกับภูมิคุ้มกันจากสถานการณ์ที่ไม่ดี