แนะนำผู้ติดตาม

1.แนะนำผู้ติดตาม

ในสงครามแห่งวังหลัง เพื่อผ่านความท้าทาย

เจ้านายต้องสะสมผู้ติดตามเพื่อวางแผนของตนเอง

2.สะสมผู้ติดตาม

ปัจจุบันในสงครามแห่งวังหลังมีผู้ติดตามทั้งหมด 40 คนที่หลากหลายอาชีพ

คุณภาพของผู้ติดตามได้แบ่งออกเป็น สีเขียว => สีฟ้า => สีม่วง => สีส้ม ( สีส้มคือแข็งแรงที่สุด )

คุณภาพยิ่งสูง ดัชนีพื้นฐานก็จะสูงเหมือนกัน

3.วิธีการได้รับผู้ติดตาม

มีหลายวิธีเพื่อได้รับผู้ติดตาม แต่ส่วนใหญ่จะได้รับจากการกดสุ่มผู้ติดตาม

นอกจากนั้น

เจ้านายสามารถรับชิ้นส่วนผู้ติดตามเมื่อผ่านด่านท้าทายจากชีวประวัติ

หากเจ้านายมีชิ้นส่วนผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก

สามารถเอาไปแยกเพื่อได้รับคะแนนรับสมัคร

ซึ่งคะแนนนี้สามารถใช้ไปซื้อชิ้นส่วนผู้ติดตามที่ร้านรับสมัคร

หมายเหตุ ร้านรับสมัครจะเปิดขายชิ้นส่วนของผู้ติดตามที่เจ้านายกำลังมีอยู่ และผู้ติดตามสีเขียว สีฟ้า และสีม่วง

4.วางแผนผู้ติดตาม

เมื่อได้รับผู้ติดตาม

เจ้านายต้องใส่ผู้ติดตามเข้าทีมเพื่อช่วยแข่งขันโจมตีกับเจ้านายท่านอื่นหรือผ่านด่านท้าทาย

ตำแหน่งที่มีสีแดงและสีม่วงจะเป็นสองตำแหน่งที่เจ้านายสามารถเลือกใช้ทักษะของผู้ติดตามตามใจชอบ

ส่วนตำแหน่งอื่น ๆจะเป็นตำแหน่งอัตโนมัติ ไม่สามารถควบคุมได้