ฟังก์ชันผู้ติดตาม

1.แนะนำผู้ติดตาม

ในสงครามแห่งวังหลัง เพื่อผ่านความท้าทายอย่างง่าย เจ้านาย

ต้องสะสมให้ได้ผู้ติดตามที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยเหลือตนเอง

2.สะสมผู้ติดตาม

ปัจจุบันในสงครามวังหลังมีผู้ติดตามทั้งหมด 40 คน ที่มีอาชีพและคุณสมบัติหลากหลาย

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ติดตามเรียงลำดับตามสี: สีเขียว > สีฟ้า > สีม่วง > สีส้ม

คุณสมบัติยิ่งสูง ดัชนีพื้นฐานก็จะสูงเหมือนกัน

3.วางแผนผู้ติดตาม

เมื่อได้รับผู้ติดตาม เจ้านาย ต้องใส่ผู้ติดตามเข้าทีมเพื่อช่วยแข่งขันโจมตีกับเจ้านายท่านอื่นหรือผ่านด่านท้าทาย

ในทีมจะมี 2

ตำแหน่งที่เจ้านายสามารถจัดวางได้ด้วยตัวเองคือตำแหน่งตายตัวและตำแหน่งหลัก โดย 2

ตำแหน่งนี้จะมีฐานสีแดงและสีม่วง ผู้ติดตามที่ยืนอยู่ใน 2

ตำแหน่งนี้สามารถออกทักษะตามการเลือกของเจ้านาย

ตำแหน่งทั่วไปจะมีฐานสีเหลือง เป็นตำแหน่งที่เล่นแบบอัตโนมัติ

ผู้ติดตามที่ยืนอยู่ตำแหน่งทั่วไปจะออกทักษะแบบอัตโนมัติ เจ้านายจะควบคุมไม่ได้

4.วิธีการได้รับผู้ติดตาม

เจ้านาย สามารถดู ที่นี่